استقلال فردی

استقلال فردی

ویدیو آموزشی بخش اول

پخش ویدیو

انسان به استقلال فردی خودش زیباست و این استقلال در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، خانوادگی و احساسی میباشد ، یادتان باشد که بدون استقلال فردی و با نداشتن استاد راهنما و مشاور با تجربه حتما دچار برده داری مدرن مالی خواهید شد

پادکست آموزشی بخش اول

ویدیو آموزشی بخش دوم

پخش ویدیو

درباره مدرس

مهدی منتهایی
محقق و پژوهشگر با 4 سال سابقه
دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی

جهت دریافت وقت مشاوره کلیک کنید