استقلال فردی

ویدیو آموزشی بخش اول

انسان به استقلال فردی خودش زیباست و این استقلال در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، خانوادگی و احساسی میباشد ، یادتان باشد که بدون استقلال فردی و با نداشتن استاد راهنما و مشاور با تجربه حتما دچار برده داری مدرن مالی خواهید شد

پادکست آموزشی بخش اول

ویدیو آموزشی بخش دوم

درباره مدرس

منتهایی - عکس سازمانی
مهدی منتهایی
محقق و پژوهشگر با 8 سال سابقه
دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی