تیم دندان پزشکان

دکتر الهه عزیزی

شماره نظام پزشکی : ( 145244 )

 

دکتر امیر پور حبیب

شماره نظام پزشکی : ( 131333 )

 

دکتر آتنا سیلاخوری

شماره نظام پزشکی : ( 181006 )

 

دکتر آرزو دایر

شماره نظام پزشکی : ( 150664 )

 

دکتر آرین محتشم علیرضا

شماره نظام پزشکی : ( 15328 )

 

دکتر آزاده قاسمی

شماره نظام پزشکی : ( 17196 )

 

دکتر آزاده قنبری

شماره نظام پزشکی : ( 15440 )

 

دکتر آزیتا سجادیان

شماره نظام پزشکی : ( 51904 )

 

دکتر بابک اسمعیلی رومنی

شماره نظام پزشکی : ( 144524 )

 

دکتر بابک علی آبادی

شماره نظام پزشکی : ( 72894)

 

دکتر بایک مسعود پور

شماره نظام پزشکی: ( 112574)

 

دکتر بهاره عرب پناهان

شماره نظام پزشکی : ( 128315 )

 

دکتر بهروز ایوبی

شماره نظام پزشکی : ( 78336 )

 

دکتر بهروز حیدری

شماره نظام پزشکی : ( 106344 )

 

دکتر پوریا مهماندوست

شماره نظام پزشکی : ( 14465 )

 

دکتر پویا مهماندوست

شماره نظام پزشکی : ( 14465 )

 

دکتر پیمان لاری زاده

شماره نظام پزشکی : ( 119938 )

 

دکتر تقی دانایی

شماره نظام پزشکی : ( 34251 )

 

دکتر جلال ندیمی

شماره نظام پزشکی : ( 32182 )

 

دکتر جمیله احقری

شماره نظام پزشکی : ( 66467 )

 

دکتر جوانه عقیقی

شماره نظام پزشکی : ( 126988 )

 

دکتر چنگیز صوریان

شماره نظام پزشکی : ( 85844 )

 

دکتر حافظ عامری

شماره نظام پزشکی : ( 87357 )

 

دکتر حامد خندق آبادی

شماره نظام پزشکی : ( 75065 )

 

دکتر حبیب الله سلطان پور

شماره نظام پزشکی : ( 247050 )

 

دکتر حسن غفاری

شماره نظام پزشکی : ( 20208 )

 

دکتر حسن قمیشی

شماره نظام پزشکی : ( 27364 )

 

دکتر حسین آقاجانی

شماره نظام پزشکی : ( 75063 )

 

دکتر حسین بهره مند

شماره نظام پزشکی : ( 42050 )

 

دکتر حسین عباچی

شماره نظام پزشکی : ( 152028 )

 

دکتر حسین کریمی

شماره نظام پزشکی : ( 90478 )

 

دکتر حمزه گودرزی

شماره نظام پزشکی : ( 67462 )

 

دکتر حمیدرضا نجفی

شماره نظام پزشکی : ( 63292 )

 

دکتر خلیل رحیم پور

شماره نظام پزشکی : ( 64156 )

 

دکتر داریوش رمزی

شماره نظام پزشکی : ( 145173 )

 

دکتر درسا ملکی

شماره نظام پزشکی : ( 167509 )

 

دکتر رحیم فرهمند

شماره نظام پزشکی : ( 66468 )

 

دکتر رضا توکلیان

شماره نظام پزشکی : ( 92987 )

 

دکتر رضوان نصیری

شماره نظام پزشکی : ( 120511 )

 

دکتر رویا ایرانی

شماره نظام پزشکی : ( 32461 )

 

دکتر ریحانه ضیائی

شماره نظام پزشکی : ( 132336 )

 

دکتر زهرا سادات مبین حسینی

شماره نظام پزشکی : ( 153012 )

 

دکتر زهرا فاضل کلباسی

شماره نظام پزشکی : ( 132751 )

 

دکتر زهرا کشاورز

شماره نظام پزشکی : ( 154407 )

 

دکتر زهره سادات نوروز زاده

شماره نظام پزشکی : ( ن پ – 106854 )

 

دکتر زیبا یعقوبی

شماره نظام پزشکی : ( 166485 )

 

دکتر زینب حاجی رجبعلی

شماره نظام پزشکی : ( 127103 )

 

دکتر سارا پیشوا

شماره نظام پزشکی : ( 15609 )

 

دکتر ستاره تهمتن

شماره نظام پزشکی : ( 107230 )

 

دکتر سودابه حلایی

شماره نظام پزشکی : ( 159060 )

 

دکتر سیامک قدسی

شماره نظام پزشکی : ( 115027 )

 

دکتر سید ابوالفضل اقبال

شماره نظام پزشکی : ( 69972 )

دکتر سید حسین اینان لو

شماره نظام پزشکی : ( 105640 )

 

دکتر سید محمد ترابی

شماره نظام پزشکی : ( 93976 )

دکتر سید مصطفی مرتضوی

شماره نظام پزشکی : ( 140437 )

 

دکتر سیروس خودسوز

شماره نظام پزشکی : ( 861011 )

 

دکتر سیما یزدان پور

شماره نظام پزشکی : ( 124875 )

 

دکتر سینا بزازعطایی

شماره نظام پزشکی : ( 156815 )

 

دکتر سینا سلوتی

شماره نظام پزشکی : ( 143215 )

 

دکتر شمسی قادری

شماره نظام پزشکی : ( 19814 )

 

دکتر شهرام رهبری

شماره نظام پزشکی : ( 72232 )

 

دکتر شهریار افتخاریان

شماره نظام پزشکی : ( 159811 )

 

دکتر عذرا پسته ای

شماره نظام پزشکی : ( 158899 )

 

دکتر علی اکبر اسدی

شماره نظام پزشکی : ( 44506 )

 

دکتر علی جمشیدی

شماره نظام پزشکی : ( 34153 )

 

دکتر علی درخشان

شماره نظام پزشکی : ( 22186 )

 

دکتر علی صفار حاج حسینی

شماره نظام پزشکی : ( 120176 )

 

دکتر علی قوامی پیروز

شماره نظام پزشکی : ( 169592 )

 

دکتر علیرضا گلشاهی

شماره نظام پزشکی : ( 67251 )

 

دکتر غلامرضا کاهدی

شماره نظام پزشکی : ( 68436 )

 

دکتر فائزه رجبی

شماره نظام پزشکی: ( 105011 )

 

دکتر فرحناز دادگر

شماره نظام پزشکی : ( 62413 )

 

دکتر فرشاد امینیان

شماره نظام پزشکی : ( 37621 )

 

دکتر فرهاد قاسمیان

شماره نظام پزشکی : ( 28345 )

 

دکتر فیروزه رحیمی انگیز

شماره نظام پزشکی : ( 119789 )

 

دکتر گلنوش عمادی

شماره نظام پزشکی : ( 65094 )

 

دکتر لیلی ثابت قدم

شماره نظام پزشکی : ( 160823 )

 

دکتر محسن الیاسی

شماره نظام پزشکی : ( 93026 )

 

دکتر محسن برزگران

شماره نظام پزشکی : ( 90079 )

 

دکتر محمد امیری سیاوشانی

شماره نظام پزشکی : ( 110200 )

 

دکتر محمد حسن شکری

شماره نظام پزشکی : ( 68478 )

 

دکتر محمد حسن هاشمی نسب

شماره نظام پزشکی : ( 72073 )

 

دکتر محمد خلیل نژاد

شماره نظام پزشکی : ( 1234562 )

 

دکتر محمد رضا کریمی

شماره نظام پزشکی : ( 167987 )

 

دکتر محمد سعید هاشمی

شماره نظام پزشکی : ( 41577 )

 

دکتر محمد شهابی

شماره نظام پزشکی : ( 143478 )

 

دکتر محمدرضا شاکر

شماره نظام پزشکی : ( 43836 )

 

دکتر محمدرضا کرمی شاملو

شماره نظام پزشکی : ( 145388 )

 

دکتر محمدرضا وحیدی

شماره نظام پزشکی : ( 23076 )

 

دکتر محمدرضاصدرزاده خراسانی

شماره نظام پزشکی : ( 35873 )

 

دکتر محمدمهدی فرخی

شماره نظام پزشکی : ( 112038 )

 

دکتر محمود محمد بیگی

شماره نظام پزشکی : ( 1801 )

 

دکتر مرتضی چاووشی

شماره نظام پزشکی : ( 136053 )

 

دکتر مرتضی محمدی

شماره نظام پزشکی : ( 160237 )

 

دکتر مرتضی نجفی

شماره نظام پزشکی : ( 89527 )

 

دکتر مرجان اخوان

شماره نظام پزشکی : ( 75956)

 

دکتر مرجان قادری فر

شماره نظام پزشکی : ( 163762 )

 

دکتر مروا ربیعی

شماره نظام پزشکی : ( 131392 )

 

دکتر مریم شاکری فر

شماره نظام پزشکی : ( 105544 )

 

دکتر مریم نور بخش

شماره نظام پزشکی : ( 153380 )

 

دکتر مریم مهدی نژاد

شماره نظام پزشکی : ( 84033 )

 

دکتر مسلم بختیاری

شماره نظام پزشکی : ( 95022 )

 

دکتر مشکات نعیمی

شماره نظام پزشکی : ( 167107 )

 

دکتر مصطفی فیضی

شماره نظام پزشکی : ( 57143 )

 

دکتر معراج پرهیزکار

شماره نظام پزشکی : ( 191242 )

 

دکتر معراج مهدادی

شماره نظام پزشکی : ( 167989 )

 

دکتر منوچهر مرکزی

شماره نظام پزشکی : ( 7807 )

 

دکتر مهرانگیز محمدبیگی

شماره نظام پزشکی : ( 168810 )

 

دکتر مهرداد اقتداری

شماره نظام پزشکی : ( 83621 )

 

دکتر مهرداد شاهی

شماره نظام پزشکی : ( 155825 )

 

دکتر مهرداد شمالی

شماره نظام پزشکی : ( 127411 )

 

دکتر مهرناز رفیعی

شماره نظام پزشکی : ( 125449 )

 

دکتر مهسا توحیدی

شماره نظام پزشکی : ( 167532 )

 

دکتر مهسا مصیبی

شماره نظام پزشکی : ( 170019 )

 

دکتر مهسا نارنجی

شماره نظام پزشکی : ( 75598 )

 

دکتر نازنین ثنا گو

شماره نظام پزشکی : ( 159372 )

 

دکتر ناصر علم ملکی

شماره نظام پزشکی : ( 63590 )

 

دکتر ندا جمشیدی شیرزادی

شماره نظام پزشکی : ( 111434 )

 

دکتر ندا منتظری

شماره نظام پزشکی : ( 152280 )

 

دکتر نسرین کیانیان

شماره نظام پزشکی : ( 124748 )

 

دکتر نعیم بنیان

شماره نظام پزشکی : ( 161600 )

 

دکتر نورهان اصولی

شماره نظام پزشکی : ( 108562 )

 

دکتر نیما مردانی

شماره نظام پزشکی : ( 63963 )

 

دکتر نیوشا دریا بیگی

شماره نظام پزشکی : ( 79859 )

 

دکتر هادی آقا بابایی

شماره نظام پزشکی : ( 88581 )

 

دکتر هادی محمدی

شماره نظام پزشکی : ( 114686 )

 

دکتر هانیه رضاپور سیاهگورابی

شماره نظام پزشکی : ( 159581 )

 

دکتر هما پور اسفندیاری

شماره نظام پزشکی : ( 40049 )

 

دکتر همزه گودرزی

شماره نظام پزشکی : ( 67462 )

 

دکتر وحید صدیقی

شماره نظام پزشکی : ( 90009 )

 

دکتر یحیی نجاتی

شماره نظام پزشکی : ( 135501 )