سنجش ها

سنجش ها

ویدیو آموزشی بخش اول

پخش ویدیو

بدون سنجش نفس هم نکش ، یادمان باشد که اگر سنجش ها رو بلد نباشیم در تمامی مسیر زندگی آماده شکست هستیم زیرا که نمیدانیم با چه کسی ازدواج ، کار ، دوستی و همراهی کنیم و در چه شغلی ورود کنیم

پادکست آموزشی بخش اول

ویدیو آموزشی بخش دوم

پخش ویدیو

درباره مدرس

مرضیه یزدی
محقق و پژوهشگر با 2 سال سابقه
دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی