فواید و آسیب های دنیای مجازی

ویدیو آموزشی بخش اول

وقتی چشم بسته رانندگی کنیم و آموزش نبینیم قطعا تصادف خواهیم کرد ، جالبه بدونید بدون توجه به آموزش های دنیای مجازی و شناخت آسیب ها و فواید اون ، مسیر سختی رو پیش رو خواهیم داشت و بیشترین آسیب به فرزندان ما خواهد خورد

پادکست آموزشی بخش اول

ویدیو آموزشی بخش دوم

درباره مدرس

محبوبی - عکس سازمانی
معصومه محبوبی
محقق و پژوهشگر با 5 سال سابقه
دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی