مبانی انسان

ویدیو آموزشی بخش اول

انسان ها مبانی خود را باید بشناسند زیرا که مسیر تولد تا مرگ یک انسان دارای ۱۰ مولفه آموزشی است که در صورت عدم شناخت آنها مسیر موفقیت و آرامش انسان سخت و دست نیافتنی می شود

پادکست آموزشی بخش اول

ویدیو آموزشی بخش دوم

درباره مدرس

رضایی - عکس سازمانی
صبا رضایی
محقق و پژوهشگر با 7 سال سابقه
دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی