مدیریت شغلی

مدیریت شغلی

ویدیو آموزشی بخش اول

پخش ویدیو

گاهی بدون توجه به اصول مدیریت شغلی و بر حسب تجربه ، سعی میکنیم شغلی که ایجاد کردیم یا در آن مدیر هستیم رو با توجه به سوابق و رزومه و سنت پیشین اداره کنیم در صورتی که مدیریت یک امر مهم در عرصه اجتماعی و اقتصادی محسوب می گردد

پادکست آموزشی بخش اول

ویدیو آموزشی بخش دوم

پخش ویدیو

درباره مدرس

سمیه بیگی
محقق و پژوهشگر با 1 سال سابقه
دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی

جهت دریافت وقت مشاوره کلیک کنید