معجزه های بد

ویدیو آموزشی بخش اول

گاهی ما بدی ها رو فقط به چشم بدی میبینیم در صورتی که این بدی ها مارو با تجربه تر خواهد کرد و معجزه هایی در آنها نهفته است که با داشتن استاد راهنما و مشاور با تجربه میتوانیم از این تجربیات استفاده کنیم

پادکست آموزشی بخش اول

ویدیو آموزشی بخش دوم

درباره مدرس

امیدی - عکس سازمانی
حدیثه امیدی
محقق و پژوهشگر با 6 سال سابقه
دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی