معجزه های بد

معجزه های بد

ویدیو آموزشی بخش اول

پخش ویدیو

گاهی ما بدی ها رو فقط به چشم بدی میبینیم در صورتی که این بدی ها مارو با تجربه تر خواهد کرد و معجزه هایی در آنها نهفته است که با داشتن استاد راهنما و مشاور با تجربه میتوانیم از این تجربیات استفاده کنیم .

پادکست آموزشی بخش اول

ویدیو آموزشی بخش دوم

پخش ویدیو

درباره مدرس

حدیثه امیدی
محقق و پژوهشگر با 5 سال سابقه
دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی

جهت دریافت وقت مشاوره کلیک کنید