نیاز های دانش آموزان

نیاز های دانش آموزان

ویدیو آموزشی بخش اول

پخش ویدیو

یکی از علل ضعف دانش آموزان در جریان های تحصیلی ، پرورشی و تربیتی عدم توجه پدر و مادر بچه به داشتن استاد راهنما و برنامه منظم برای دانش آموز است در واقع دانش آموز درس ها و جریان های تربیتی و پرورشی خود را باید فرا بگیرد نه اینکه آن ها را حفظ کند و بخاطر امتحان و نمره در شب امتحان از آن ها استفاده بکند

پادکست آموزشی بخش اول

ویدیو آموزشی بخش دوم

پخش ویدیو

درباره مدرس

عبد الحمید پور اسد
محقق و پژوهشگر با 27 سال سابقه
دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی

جهت دریافت وقت مشاوره کلیک کنید