نیاز های والدین دانش آموزان

ویدیو آموزشی بخش اول

والدین دانش آموزان حتما باید استاد راهنما و مشاور با تجربه داشته باشند تا نیاز های آنها را بشناسند و در زمینه های مخالف با دانش آموزان خود تعامل کنند

پادکست آموزشی بخش اول

ویدیو آموزشی بخش دوم

درباره مدرس

صمدی - عکس سازمانی
ناهید صمدی
محقق و پژوهشگر با 1 سال سابقه
دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی