نیاز های والدین دانش آموزان

نیاز های والدین دانش آموزان

ویدیو آموزشی بخش اول

پخش ویدیو

والدین دانش آموزان حتما باید استاد راهنما و مشاور با تجربه داشته باشند تا نیاز های آنها را بشناسند و در زمینه های مخالف با دانش آموزان خود تعامل کنند

پادکست آموزشی بخش اول

ویدیو آموزشی بخش دوم

پخش ویدیو

درباره مدرس

ناهید صمدی
محقق و پژوهشگر با 2 سال سابقه
دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی

جهت دریافت وقت مشاوره کلیک کنید