ورکشاپ مقدماتی

ورکشاپ مقدماتی موسسه رادمهر

پخش ویدیو

آموزش در زمینه استقلال فردی و فاصله گرفتن از خط فقر برای رشد و توسعه فردی و در نتیجه دستیابی به زندگی بهتر برای هر انسانی لازم و ضروری هست . با شرکت در ورکشاپ مقدماتی موسسه رادمهر و آموزش در زمینه مواردی که باعث موفقیت فردی و پیشرفت مالیتون میشه ، از دایره غلط زندگیتون فاصله بگیرید .

جهت ثبت نام کلیک کنید

1،800،000 ریال
( برای 3 ساعت در روز های جمعه )