ورکشاپ پیشرفته

ورکشاپ پیشرفته موسسه رادمهر

پخش ویدیو

ارکان اصلی زندگی هر انسانی در ۴ زمینه بررسی میشه ، که شامل : مبانی اقتصادی ، مبانی اجتماعی ، مبانی خانوادگی و احساسیه ، که لازمه موفقیت و رسیدن به آرامش در این زمینه ها یادگیری سنجش ها ، شناخت جنس مخالف ، تمرکز ، استقلال فردی و شناسایی استعداد و توانمندی هست ، که با شرکت در ورکشاپ های پیشرفته موسسه رادمهر که برگرفته از آموزش های نوین و سال ها پژوهش هست ، تغییرات شگرفی را در خود ، اطرافیان و زندگیتون احساس خواهید کرد .

جهت ثبت نام کلیک کنید

7،800،000 ریال
( برای 3 ساعت در روز های جمعه )