کوچینگ دانش آموزان موسسه رادمهر

دوره کوچینگ ۲۶ روزه می باشد که با گرفتن سنجش از دانش آموز شما استعداد و توانایی فرزند شما در ۳ بخش تحصیلی ، ورزشی و هنری ارزیابی میگردد و پس از آموزش و تمرینات اختصاصی به راحتی برای انتخاب رشته تحصیلی یا ورزشی یا هنری ، پیشرفت روز افزون دانش آموز را مشاهده خواهید کرد
Agile Infographics

23،000،000 ریال

( تمرین 26 روز با استاد راهنما )