مزایا و آسیب های خود خواهی

تصویر شاخص
قوانین و مزایای استفاده

قوانین و مزایای استفاده از دوره کوچینگ ۲۶ روزه :

  • هر روز یک ویدئو آموزشی برای شما در نظر گرفته شده است .
  • فقط در ساعت معین با مربی خود در ارتباط باشید .
  • سوالات خود را با مربی در ساعت معین مطرح کنید .
  • این دوره ، کارگاه یا آموزش تخصصی در زمینه روانشناسی نمی باشد .
  • روز های جمعه دوره های کوچینگ تعطیل می باشد .

در شروع دوره کوچینگ حتما با مربی خود ارتباط بگیرید

مزایا و آسیب های خود خواهی

95,000 تومان

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

سنجش ( درس روز اول )

سنجش ( درس روز دوم )

نیاز های آقایان و بانوان ( درس روز سوم )

نیاز های آقایان و بانوان ( درس روز چهارم )

استقلال فردی ( درس روز پنجم )

استقلال فردی ( درس روز ششم )

انسان خمیری ( درس روز هفتم )

انسان خمیری ( درس روز هشتم )

انواع افسردگی و دلایل آن ( درس روز نهم )

انواع افسردگی و دلایل آن ( درس روز دهم )

تاثیر روانشناسی در رشد درآمد ( درس روز یازدهم )

تاثیر روانشناسی در رشد درآمد ( درس روز دوازدهم )

دلایل خیانت آقایان ( درس روز سیزدهم )

دلایل خیانت آقایان ( درس روز چهاردهم )

دلایل خیانت آقایان ( درس روز چهاردهم )

دلایل خیانت بانوان ( درس روز پانزدهم )

دلایل خیانت بانوان ( درس روز شانزدهم )

پایداری زندگی مشترک ( درس روز هفدهم )

پایداری زندگی مشترک ( درس روز هجدهم )

مزایا و آسیب های طلاق ( درس روز نوزدهم )

مزایا و آسیب های طلاق ( درس روز بیستم )

نیاز های قبل از ازدواج ( درس روز بیست و یکم )

نیاز های قبل از ازدواج ( درس روز بیست و دوم )

مزایا و آسیب های خود خواهی ( درس روز بیست و سوم )

مزایا و آسیب های خود خواهی ( درس روز بیست و چهارم )

آسیب های فضای مجازی ( درس روز بیست و پنجم )

آسیب های فضای مجازی ( درس روز بیست و ششم )

سنجش ( درس روز اول )

سنجش ( درس روز دوم )

نیاز های آقایان و بانوان ( درس روز سوم )

نیاز های آقایان و بانوان ( درس روز چهارم )

استقلال فردی ( درس روز پنجم )

استقلال فردی ( درس روز ششم )

انسان خمیری ( درس روز هفتم )

انسان خمیری ( درس روز هشتم )

انواع افسردگی و دلایل آن ( درس روز نهم )

انواع افسردگی و دلایل آن ( درس روز دهم )

تاثیر روانشناسی در رشد درآمد ( درس روز یازدهم )

تاثیر روانشناسی در رشد درآمد ( درس روز دوازدهم )

دلایل خیانت آقایان ( درس روز سیزدهم )

دلایل خیانت آقایان ( درس روز چهاردهم )

دلایل خیانت آقایان ( درس روز چهاردهم )

دلایل خیانت بانوان ( درس روز پانزدهم )

دلایل خیانت بانوان ( درس روز شانزدهم )

پایداری زندگی مشترک ( درس روز هفدهم )

پایداری زندگی مشترک ( درس روز هجدهم )

مزایا و آسیب های طلاق ( درس روز نوزدهم )

مزایا و آسیب های طلاق ( درس روز بیستم )

نیاز های قبل از ازدواج ( درس روز بیست و یکم )

نیاز های قبل از ازدواج ( درس روز بیست و دوم )

مزایا و آسیب های خود خواهی ( درس روز بیست و سوم )

مزایا و آسیب های خود خواهی ( درس روز بیست و چهارم )

آسیب های فضای مجازی ( درس روز بیست و پنجم )

آسیب های فضای مجازی ( درس روز بیست و ششم )